Loading Player...

排序
经典讲台-20210926

成熟的果子(1)

经典讲台-20210925

马大和马利亚(2)

经典讲台-20210919

马大和马利亚(1)

经典讲台-20210918

只见耶稣(2)

经典讲台-20210912

只见耶稣(1)

经典讲台-20210911

给求神迹奇事之人的勉励(2)

经典讲台-20210905

给求神迹奇事之人的勉励(1)

经典讲台-20210904

十字架上的第一声呼求(2)

经典讲台-20210829

十字架上的第一声呼求(1)

经典讲台-20210828

有效呼召──以亚伯兰呼召的例证(2)

经典讲台-20210822

有效呼召──以亚伯兰呼召的例证(1)

经典讲台-20210821

荣耀归神(2)

经典讲台-20210815

荣耀归神(1)

经典讲台-20210814

既普遍又特别(2)

经典讲台-20210808

既普遍又特别(1)

经典讲台-20210807

相信的理由(3)

经典讲台-20210801

相信的理由(2)

经典讲台-20210731

相信的理由(1)

经典讲台-20210725

信心与悔改不可分割(3)

经典讲台-20210724

信心与悔改不可分割(2)